1. laf cambazlıkları ve safsatalarla bir başka kişi ya da kurumun yanlışlarını, eksiklerini örten, mazur gösteren kişi. mazurbaz. politikada, özellikle baskıcı rejimlerin vazgeçilmez elemanları.
    ugo