1. bir toplum ya da bireyin, yeni katıldığı ya da beraber yaşamak zorunda bırakıldığı, farklı bir kültüre sahip, daha baskın dominant bir toplum tarafından, daha önce kendine has var olan kültürünün tamamen yok edilerek kendi kültürüne uyarlaması, kendine benzetmesi durumu.
  2. uygulayan tarafın kültürünü karşıya benimsetme çabası veya benzetmesi olarak tanımlanan, fakat esasında kimlik değişimine değil de kimliksizleştirmeye neden olan süreç.

    yaşayan bilir. kağıt üzerindeki tanımı gerçekçi değildir.
  3. farklı unsurların bir arada olduğu karışık bir yapı içersinde, niceliksel ve niteliksel bakımdan üstünlük sahibi olan ve erki elinde bulunduran unsurun, diğer unsurların farklılık arz eden veya ona uyum sağlamayan yanlarını ortadan kaldırıp kendi benliğini onlara aşılayarak, diğerlerini kendine adapte etmesi.

    kısaca, farklı unsurlardan oluşan yapılarda, baskın olan unsurların zamanla diğer unsurları kendilerine benzetmesi, kendi özelliklerini diğerlerine özümsetmesidir.