1. çoğunluk sahibi grubun baskınlığı karşısında farklılıkları olan grupların kimlikleri ve kültürlerinin süreç içerisinde yok olması.
  2. bir toplum ya da bireyin, yeni katıldığı ya da beraber yaşamak zorunda bırakıldığı, farklı bir kültüre sahip, daha baskın dominant bir toplum tarafından, daha önce kendine has var olan kültürünün tamamen yok edilerek kendi kültürüne uyarlaması, kendine benzetmesi durumu.
  3. uygulayan tarafın kültürünü karşıya benimsetme çabası veya benzetmesi olarak tanımlanan, fakat esasında kimlik değişimine değil de kimliksizleştirmeye neden olan süreç.

    yaşayan bilir. kağıt üzerindeki tanımı gerçekçi değildir.