1. Güneş'in çekirdeği ile dünya'nın çekirdeği arasındaki mesafedir. 149 milyon km. Olarak kabul edilir. İngilizcesi için astronomical unit ifadesi kullanılır. Kısaltması "au" şeklindedir.
  2. 2012 yilinda uluslararası astronomi birliği karariyla, gauss yercekimi sabiti, astronomik sabitler sisteminden cikarilmis ve ondan türetilen astronomik birim yeniden tanimlanmistir. buna göre astronomik birim, astrofiziki anlamini kaybedrek, sadece bir uzunluk birimine dönüsmüstür.

    “… that the astronomical unit be re-defined to be a conventional unit of length equal to 149 597 870 700 m exactly, […]”[4]
    [4] iau: „resolutions b1, b2, b3 and b4“, adopted at the general assembly 2012

    edit: plütonu gezegenlikten cikaranlarla ayni kurum.