• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.00)
asya üretim tarzı ve osmanlı toplumu - sencer divitçioğlu
60'lar, dünyada ve türkiye'de sosyal bilimlerdeki yeni bakış açılarıyla, yeni paradigmalarla ve yeni tartışmalarla hatırlanır. osmanlı tarihi, özellikle de klasik dönemin iktisadi yapısı, bu çerçevede tartışılmıştı. bu yapıyı avrupa'daki feodalite kavramıyla açıklamaya çalışanlara karşı, asya üretim tarzı (aüt) kavramı ekseninde yeni bir anlayış boy gösterdi.
sencer divitçioğlu, bu kavramı azgelişmişlik kapsamında ele alan 1966'daki ilk kitabından bir yıl sonra, konuyu doğrudan osmanlı tarihiyle ilişkilendiren asya üretim tarzı ve osmanlı toplumu'nu yayımladı. bu eserleri aüt kavramı çerçevesinde pek çok tartışmanın odağında yer aldı.
1970'te yayımladığı ve bu tartışmanın temel kavramlarını açıklayan marksist üretim tarzı kavramı, bu eserin 2003'teki baskısına eklendi. osmanlı tarihi konusunda genç kuşak akademisyenlerin kayıtsız kalmadığı bu eser, genişletilmiş yeni baskısıyla bir kez daha okuyucusuyla buluşuyor.(kaynak idefix)
  1. marx ve engels'in tarihsel diyalektiğinde köleci-feodal-kapitalist toplum örneklerinden istisna tuttukları, merkezi iktidarı güçlü feodal özellikleri tam olarak karşılamayan doğu toplumlarına özgü "asya üretim tarzı" ile son dönemleri hariç genel anlamda feodal nitelik göstermeyen osmanlı toplumunu mukayeseli olarak inceleyen çalışma.

    osmanlı imparatorluğu feodal bir yapılanma mıydı? marx ve engels'in osmanlı örneğini doğrudan dile getirmediği ancak doğu toplumlarına özgü dediği asya tipi üretim tarzı osmanlı toplumu ile nasıl ilişkilendirebilir? vb. sorunsallara cevap aramak için katkı sağlayabilecek, bakış açısı yaratabilecek bir kitap.
    ozee