1. eski iran halklarının inanışlarına göre ateş, ilk olarak huşeng tarafından bulunmuştur. rivayete göre huşeng bir gün ava çıkmış, yolda bir yılan ile karşılaşmış bu yaratığı o güne kadar tanımamış olduğu için öldürmek istemiş ve bir taş alarak ona doğru fırlatmıştır. ancak yılan ölmemiş, o atılan taştan kıvılcımlar ve ateş meydana gelmiştir. huşeng, bu aydınlığa şükretmek amacıyla o günü bayram olarak ilan etmiş ve ondan sonra o gün ve gecesi iran geleneklerinde törenlerle kutlanan bir bayram olarak yer almıştır.
  2. ateş, insanlar tarafından yanma eylemi ile ilişkilendirilen fakat peynir ekmek kadar bağlantısı olmayan oluşum halidir. ezen ve ezilen gibi gereksinim duymaz. ateş kendidir. ucunda bir sonuç gelmesi beklenemez.
  3. eski türkçe'de od.