1. bağımsızlık istediğini yapmak, özgürlük, belli sınırlar dahilinde istediğini yapmaktır. bir dağın tepesindeki mağarada tek başına bağımsız yaşarız, şehirde özgür yaşarız gibi. özgürlüğün bir şartı ve bedeli vardır, aynı zamanda can güvenliği sağladığı için büyük getirisi vardır. bağımsızlıkta bedel ödemezsin ama risklere katlanırsın.
    abi