1. 'bana mısın' kısmına akıl sır erdiremediğim deyim.

    bakıldığında, 'bana mısın? ' , 'benim için önemli değilsin' yargısına vardırmak için kullanılıyor.
    ama yine de sallantıda bir mantığı var.
    ve bu sallantıda mantıklılığı bulunan sözdizimler, tekrarlandığında, anlamlandırma reaksiyonunun mıknatıs gibi yapıştığı, zihnin gizil 'hah işte bu'sunun dışında olan, flu alan'a mıknatısların daha kolay birbirini çektiği sözdizimlerden daha çabuk konuşlanıyor. her sözdizim sürekli tekrarlandığında o flu alana dahil oluyor lâkin sürekli kullanılan ve anlamlandırılması herkesce onanan sözdizimler daha geç.
    bu da dilin, mantıklılığı, salt kolektifsel yoğun kullanım ve anlamlandırma çerçevesinde geliştirdiğini gösteriyor.