1. açılımı basic input output system (temel giriş-çıkış sistemi) olan yazılımın ismi.

    işletim sistemi ve donanım arasındaki ilişkileri düzenlediği için hayati öneme sahiptir.

    hatta eskiden (kişisel bilgisayarların ilk dönemlerinde) işletim sistemi doğrudan bu arkadaşa bağlı olmaktaydı. günümüzde ise hem kullanılan donanım sayısının artması hem de yazılım konusundaki gelişmeler sayesinde işletim sisteminden daha bağımsız bir yapıya bürünmüştür. ama görevi hala aynıdır.