1. bir vakte erdi ki bizim günümüz

  bir vakte erdi ki bizim günümüz
  yiğit belli değil mert belli değil
  herkes yarasına derman arıyor
  deva belli değil dert belli değil

  fark eyledik âhir vaktin bittiğin
  merhamet çekilip göğe gittiğin
  gücü yeten soyar gücü yettiğin
  papak belli değil börk belli değil

  adalet kalmadı hep zulüm doldu
  geçti şu baharın gülleri soldu
  dünyanın gidişi acaip oldu
  koyun belli değil kurt belli değil.

  başım ayık değil kederden yastan
  ah ettikçe duman çıkıyor festen
  harabe yüz tuttu bezmi gülistan
  yayla belli değil yurt belli değil

  çarh bozulmuş dünya islâh olmuyor
  ehli fukaranın yüzü gülmüyor
  ruhsati de dediğini bilmiyor
  yazı belli değil hat belli değil.