1. bildiğiniz üzere bazı bakteriler hareket etmek için kamçı(flagellum) denen yapılara sahiptir. mesela yalancı ayak oluşturan amip dediğimiz insanları da sömüren bu mikrop oğlu mikrop zamanında bunları da sömürmüş. şöyle ki daha bunlar ortalıkta yokken amip etrafındaki kaynakları bir güzel götürüyormuş. daha sonra kamçılılar bunun mekana gelince amip bunları haraca bağlamış ve borç aynı kamçıları gibi bu bakterilerin peşini hiç bırakmamış. daha sonra bu durumu insanlara benzeten atalarımız, haraca bağlananlar yerine yiğit diyerek "borç yiğidin kamçısıdır." şeklinde insana uyarlamışlar. işte bu sözün aslı bu olaydan gelmektedir.