1. britanya'da verilen en yaygın ve en meşhur imparatorluk nişanı. 4 haziran 1917'de kral 5. george tarafından tesis edilmiştir.
  2. 1920 yılına gelindiğinde dünyanın dörtte birinin britanya imp. egemenliği altında olduğu düşünülürse, 1917 yılında tesis edilen bu nişanın kıymeti harbiyesi oldukça yüksek olmalı