1. merkezi sinir sisteminin fizyolojisi hakkında hala hiçbir şey bilmediğimizden varsayımlardan ibaret olacak faktörler. ancak lezbiyenlerle, heteroseksüel erkeklerin beyinlerindeki benzerlik ve farklılıklarla; gaylerle, heteroseksüel kadınların benzerlik ve farklılıklarının araştırılmasıyla anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. kandaki hormon düzeylerinin gözlenmesiyle bir sonuç çıkarılamamış olsa da fetal hayatta maruz kalınan hormonlarla ilişkili olduğuna dair ise anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.

  biligili ve ilgili youserların kaynak göstererek paylaşımda bulunmalarını istediğim başlıktır.
 2. aralarında yetiştirilme biçimi, maddi gelir düzeyi, siyasi görüş, yaşam tarzı psikolojik durum vb.nin bulunmadığı faktörlerdir.
 3. üniversitelerin çocuk gelişimi bölümlerinde bu konuda benimsenen argümanlardan biri, bebekleri popoları üzerinde fazla zıplatmanın anal temas sonucu salgılanan hormonları tetiklediği ve bebekte giderek bağımlılık yarattığı şeklindedir. yerleşen bu hazzın yetişkinlikte eşcinsel eğilimlere neden olduğu söylenir.
 4. bilimsel açıdan "cinsel yönelimi belirleyen ve ispatlanan herhangi bir faktör"e henüz ulaşılamamıştır.

  özellikle son 10 yılda yapılan deneylere hızlıca göz atarsak ;

  -İkiz çalışmaları
  -Kromozom bağlantısı çalışmaları
  -Epigenetik çalışmaları
  -Feromon çalışmaları
  -Beyin yapısıyla ilgili araştırmalar
  -Erken fiksasyon hipotezi

  Kaynak 1
  kaynak 2
 5. kokunun bilinçaltımızda önemli etkileri var.