1. biyolojide mayoz bölünme sırasında kromozomların bazı parçalarının birbirleri arasında yer değiştirmesine verilen isim. kalıtsal çeşitliliği sağlamada önemli yeri vardır.
  2. "crossing-over olayı ilk defa 1909 yılında frans alfons janssens tarafından gözlenmiş ve "kiyazmatip" olarak isimlendirilmiştir. ancak sonradan, 1916 yılında, ünlü amerikalı evrimsel biyolog thomas hunt morgan tarafından ayrıntıları da ortaya çıkarılmış, deneysel olarak gösterilmiş ve evrim teorisi'nin bir eleştirisi (a critique of the theory of evolution) isimli makalesinde "crossing-over" olayını izah etmiştir. günümüzde kiyazma (chiasma), crossing-over olayı sırasında değiştirilen genlerin birbirine dokunduğu bölge olarak anılmaktadır."

    kaynak