1. biyolojide mayoz bölünme sırasında kromozomların bazı parçalarının birbirleri arasında yer değiştirmesine verilen isim. kalıtsal çeşitliliği sağlamada önemli yeri vardır.
  2. anneden gelen kromozomlarla babadan gelen kromozonların zigotta karşı karşıya geldiğinde birbirine yakın olan gen alel bölgelerindeki karşılıklı değişimdir.
    sağ ve sol elinizi karşı karşıya getirin. sonra sağ el işaret parmağınız ile sol el işaret parmağınız yer değiştirsin. kabaca bu şekilde çalışır.
    her bireyi eşsiz kılar.
    gen havuzunu çeşitlendirir
  3. "Crossing-over olayı ilk defa 1909 yılında Frans Alfons Janssens tarafından gözlenmiş ve "kiyazmatip" olarak isimlendirilmiştir. Ancak sonradan, 1916 yılında, ünlü Amerikalı Evrimsel Biyolog Thomas Hunt Morgan tarafından ayrıntıları da ortaya çıkarılmış, deneysel olarak gösterilmiş ve Evrim Teorisi'nin Bir Eleştirisi (A Critique of the Theory of Evolution) isimli makalesinde "crossing-over" olayını izah etmiştir. Günümüzde kiyazma (chiasma), crossing-over olayı sırasında değiştirilen genlerin birbirine dokunduğu bölge olarak anılmaktadır."

    kaynak