1. "bilgi güçtür" çok eski bir motto. ama "bilgi her şeydir" demek dataizm "dini"nin temel felsefesi.

    harari'nin son kitabı özellikle dataizm konusuna parmak basmış, ben de bu vesileyle kafayı bu kavrama takmış bulundum.

    verini/bilginin evrendeki tek araç gereç, yaşamak için gerekli oksijen ve huzur bulmak için gerekli anlam haline geleceği bir evren düşünün.

    veri öyle bir hale geliyor ki; çağımızdaki her şey verilerin tasnifinden ve trafiğinden ibaret oluyor. yaşamlarımız da algoritmalardan. dataizmin hakim olduğu bir dünya belki de insan organizmasının son durağıdır.