• youreads puanı (7.00)
 1. dil-i pür-ızdırabım mevce-i seylâbdır sensiz
  dü çeşm-i hun-feşanım halka-i girdabdır sensiz
  meta'-i zindegi bâr oldu dûş-i câna hicrinle
  dil-i şûrîde-hâlim şöyle ki bî-tâbdır sensiz

  ızdırap dolu gönlüm sel dalgasıdır sensiz bir sel dalgası halindedir
  kanlı gözyaşlarım sensiz bir girdap halkasına dönmüştür
  senden ayrı yaşamak bana bir yük haline gelmiştir
  öyle ki, perişan gönlüm sensiz, güçsüz kuvvetsiz kalmıştır