• youreads puanı (1.00)
 1. verva qısléyde mekan gurêto
  name dûzgino, dûzgin bawo
  hînke efkâr keno ¢ıra vîneto
  namê dûzgino, dûzgin bawo

  xo çarnon jêlê cerun ververê
  jêla zalala marê hevala
  vana, efkâr mekê nika rusneno
  namê dûzgino, dûzgin bawo

  grup teşide güzel söyler bu şarkıyı.