1. mitokondrinin oluşumu hakkındaki en önemli hipotezdir. tek hücreli bir hücrenin enerji üretebilen ve mitokondrinin atası olduğu düşünülen hücreyi hücre içine alması ancak sindirmek yerine birlikte yaşamaya devam etmesiyle ilk ökaryotun oluşumunu açıklar.