1. bir şeyi (genelde sıvı) başka bir şeyin (genelde katı) içine yerleştirmeye (enjekte etmeye) yarayan alet. halk arasında en sık bilinen versiyonu sağlık sektöründe kullanılanıdır ve halk tarafından şırınga olarak anılır.
  2. kan verirken kullanılanı biraz daha kalındır.ama lazer kesim olduğu için çok da fazla can yakmaz.gözünüz korkmasın.
  3. yakıt pompası ile piston arasında kalan, yakıtın içinden geçerek pistonların içine püskürtüldüğü araba parçasıdır.

    vw grubunda üçüncü sıradakinin arızası ile ünlüdür. zaten dört tane vardır. arızası insanı canından bezdirir, insana at arabasına biniyor hissi yaşatır.