1. aydınlanma döneminde ve sonrasında süregelen fransız literatüründen etkilenerek belirgin olarak xıx. yy rusya'sında ortaya çıkan bir kavramdır. aydınlar topluluğu, aydınlanmacı zümre anlamlarına gelir ve bir ülkedeki kültürel ve siyasal etkinliğe sahip entelektüelleri ifade eder. kavramın kökeni latincedeki "intelligentia" sözcüğüne dayanmaktadır. (bkz: entelektüel)
  2. bu kelimeyi belki de en çok kullanan kişi ahmet kekeç'tir diye tahmin ediyorum.
  3. entelijansiya entelektüelden farklıdır. entelektüel sadece düşünce işçiliği yapan kişi iken entelijansiya hem düşünür hem de tatbik eder. (bkz: praksis)