1. antik yunan zamanında, özellikle sofistler tarafından benimsenmiş tartışma sanatı.

    eristik, tartışma yoluyla gerçeği aramanın bir aracı olarak ortaya çıkmış, daha sonra ise sokrates ile geliştirilen diyalektik ile tek amacı tartışma esnasında karşısındakine üstün çıkma olan safsata ile ayrım gözetilmeyecek (en azından aristotales göstermemiş) şekilde herhangi bir savı hem doğrulamanın hem de çürütmenin aracına dönüşmüştür.
    ozee