1. yunan filozof arşimet'e atfedilen "onu buldum" anlamına gelen latince kökenli söz. söylentiye göre arşimet, hamamda suyun kaldırma kuvvetini bulur ve dışarıya 'eureka' diye bağırarak koşar. böylece 'eureka!' önemli bir keşfi kutlamak için kullanılan ünlü bir söylem olmuştur.
  2. buldum kelimesinin ingilizcesi.

    ayrıca arşimet'in kralın tacının tamamen altın olup olmadığını keşfettiği sırada kullandığı kelime olmasından mütevellit keşifler ve buluşlar bu kelime ile deklare edilir.