1. Musevilerin, zulüm altında oldukları Mısır'dan başlayarak kenen ili'nde sonlanan göçü. Tevrat'a göre yaklaşık 40 yıl sürmüştür. Kızıldeniz'in yarılması, musa'nın on emri alması gibi olaylar bu göç esnasında "gerçekleşmiştir".
    Ambardaki tahılın ve depodaki klozet kapaklarının hesabını en ince ayrıntısına kadar yapan mısırlıların bu olayın kaydını tutmaması şaşırtıcıdır. Kimileri mısırlıların yenilgilerini kayda geçirmedeki isteksizliğini gerekçe olarak gösterse de, koca bir kavmin toplu göçünün nasıl olup da eski mısır ekonomisinde bir regresyona yol açmadığı tartışılmalıdır. Ek olarak, 40 yıl süren bu göçle ilgili, ibranilerin geçtiği iddia edilen rota üzerinde herhangi bir arkeolojik kanıt (çanak, çömlek, bebek bezi vs.) bulunamamıştır. Kimi hristiyan kaynaklarda bazı "dolaylı" kanıtların olduğu iddia edilmektedir.
    Ancak occam'ın usturasına göre çok daha basit bir açıklama vardır, bu da exodus'un hiç yaşanmadığı ve sembolik bir olay olduğudur.

    edit: imla