1. büyük şair nazım hikmet'in savaşı ve insanların iki yüzlülüğünü tüm gerçekliğiyle anlattığı şiir. şiiri okuduktan sonra böyle şeytan dost başına demeden edemiyor insan.

  fakir bir şimal kilisesinde
  şeytan ile rahibin macerası

  ilkönce yağmurla
  sonra birdenbire açan güneşle başlamıştı sabah.
  henüz ıslaktı asfaltın solundaki tarla.
  harp esirleri çoktan iş başındaydılar.
  topraktan nefret duyarak
  — halbuki köylüydü birçoğu —
  tıraşlı ve korkak
  çapalıyorlardı patatesleri.
  suluboya, solgun resimleri hatırlatıyordu insana
  köy kilisesinden gelen çan sesleri.

  pazardı.
  kilisede erkeklerin hepsi ihtiyardı
  kadınların değil,
  içlerinde büyük memeli kızlar,
  ve sarı saçlarına ak düşmemiş anneler vardı.
  maviydi gözleri.
  başları önde,
  kalın, kırmızı ve harap parmaklarına bakıyorlardı.
  terliydiler.
  haşlanmış lahanayla günlük kokuyordu.
  kürsüde muhterem peder
  «beyannameyi» okuyordu,
  — gözlerini gizleyerek —.
  renkliydi pencere camlarından biri.
  bu camdan içeri giren güneş
  duruyordu genç bir kadının bembeyaz ensesinde
  eski bir kan lekesi gibi.
  ve hiçbir zaman
  doğurmamış olan
  göğüssüz ve kalçasız bir meryem'in kucağında bir çocuk :
  başı öyle büyük
  o kadar inceydi ki kıvrılmış bacakları
  hazin ve korkunçtu.
  önlerinde kandil yanıyordu
  eski
  sert
  ve boyalı tahtayı aydınlatıp...

  iki adam boyundaydı tahta heykel.
  şeytan saklanmıştı arkasına
  — kaşları çekik, sakalı sivri,
  mefistofeles olması muhtemel,—-
  ve âlim bir tebessümle
  dinliyordu muhterem pederi.
  «— avrupa'nın bekası,
  (okuyordu beyannameyi muhterem peder)
  avrupa'nın bekası için harbediyoruz.»

  dinliyordu şeytan
  sivri sakalında keder
  ve âsi ve selîm aklına
  dayanılmaz bir ağrı vermekteydi yalan.

  okuyordu rahip :
  «— avrupa milletleri el ele verip
  harbediyoruz,
  ve mutlak imha edeceğiz
  medeniyet için tahripçi bir unsuru.»

  şeytan bir parça yana itti meryem'in heykelini
  ve havada sihirle efsun alâmetleri daireler çevirip
  kaldırdı elini
  rahibe doğru
  — etsizdi, uzundu bu el,
  hakikat gibi, kemikli ve kuru —.

  ve ne olduysa o anda oldu işte.
  renkli camın altındaki kadın
  çırılçıplak göründü kıpkırmızı güneşte.
  memeleri ağırdı
  ve sarı ipek gibi parlıyordu karnının altında tüyler.
  düşürdü kâadı muhterem peder
  ve şeytan'ın iğvasıyla hakikati bağırdı :
  «— karşı koymak günü geldi en büyük tehlikeye.
  harbediyoruz,
  fuhşun bekası için,
  kerhane kapıları kapanmasın diye.
  ve sen orda, arkada
  içinde beyaz entarisinin
  bir erkek çocuğu gibi duran,
  sen orospu olacaksın kızım.
  sana firengi ve belsoğukluğu verecekler
  büyük şehirlerimizden birinde.
  baban dönmeyecek
  yatıyor şimdi yüzükoyun
  çok uzak bir toprağın üzerinde.
  şimdi kan içindedir
  etli, kalın kulaklar
  ve ince kollarının dolandığı boyun.
  yattığı yerde yalnız değil.
  hareketsiz duran tanklarla, terk edilmiş toplar sahada.»

  kendi sesinden ürkerek
  sustu rahip.
  orda, arkada, beyazlı kız ağlıyordu.
  kadife ceketli bir erkek
  — ihtiyar orman bekçisi civar çiftliğin —
  bir şeyler söylemek istedi.
  sivri sakalını kaşıdı şeytan,
  rahibe : «devam et,» — dedi.
  ve muhterem peder
  başladı tekrar konuşmaya :
  «— harbediyoruz :
  pazar ve mal nizamının bekası için.
  kömür, lâstik ve kereste,
  ve kendi değerinden fazla yaratan iş kuvveti
  satılmalıdır.
  patiska, benzin
  buğday, patates, domuz eti
  ve taze gümrah bir sesin içindeki cennet
  satılmalıdır.
  güneşli bahçesi ve resimli kitapları çocukluğun
  ve ihtiyarlığın emniyeti
  satılmalıdır.
  şan, şeref ve saadet,
  ve
  kuru kahve
  topyekun pazar malı olup
  tartılıp, ölçülüp, biçilip satılmalıdır.
  harbediyoruz :
  harbi bitirdiğimiz zaman
  aç, işsiz ve sakat
  — harp madalyasıyla fakat —
  köprü altında yatılmalıdır...»

  yine sustu muhterem peder.
  şeytan emretti yine :
  «— naklet onun macerasını,
  o ne idi, ne oldu, anlat...»

  ve anlattı rahip :
  «— onu hepiniz hatırlarsınız,
  toprağın içindeki bir patates tohumu gibi
  fakir,
  çalışkan
  ve neşesiz geçti çocukluğu.
  sonra uyandı birdenbire
  on yedi yaşına doğru.
  yine fakirdi, çalışkandı.
  fakat aylarca gidip
  bulutsuz bir denizde
  altında sönük yelkenlerin
  sanki çok sıcak bir sabah ufukta apansızın
  yeni bir dünya keşfeder gibi buldu neşeyi...
  mahallede sesi en güzel olan insandı
  ve en güzel mandolin çalan.
  hatırlıyorsunuz değil mi
  size doğru gelen dostluğunu kocaman, kırmızı elinin
  ve mavi kurdelesini
  mandolininin?..
  içinizde kimin kalbini kırdı,
  kime yalan söyledi,
  sarhoş olduğu vaki midir,
  ve kiminle dövüştü?
  çocuklara saygısını
  ve ihtiyarlara şefkatini inkâr edebilir miyiz?
  belki biraz kalın kafalı
  fakat kalbi bir balık yavrusu gibi temiz
  onu geçen sene harbe gönderdik.
  şimdi gerilerinde cephenin
  işgal altındaki bir köyün odasındadır.
  baygın bir kadının ırzına geçmekle meşgul
  bir tahta masanın üzerinde.
  beli çıplak
  pantolunu dizlerinde
  başında miğfer
  ve ayaklarında kısa, kalın çizmeler.
  yerde iki çocuk ölüsü yatıyordu
  direkte bağlı bir erkek.
  dışarda yağmur yağıyor
  ve uzaktan uzağa motor sesleri.
  kadını masadan yere iterek
  doğrulup çekti pantolonunu...
  halbuki hepiniz hatırlarsınız onu,
  hatırlıyorsunuz değil mi
  size doğru gelen dostluğunu kocaman, kırmızı elinin
  ve mavi kurdelesini
  mandolininin?»

  yine birdenbire sustu muhterem peder.
  (susabilmek bir hünerdir
  insanın ağzından çıkan sözler
  kendine ait olmazsa.)
  fakat tahta meryem'in arkasından
  yine emretti şeytan :
  «— rahip, devam et,» — dedi.
  ve devam etti rahip :
  «— harbediyoruz.
  çalıştırılan insan yığınları
  birbirine devrederek zinciri,
  karanlık ve ağır,
  beton künklerin içinde akmalıdır.
  ve sen kocakarı
  — ön safta, solda, diz çöküp
  yüzü eski bir kâat gibi buruşuk olan —
  seni temin ederim ki
  kilise kapısında oynayan torunun
  — beş yaşında,
  başı altın bir top gibi yuvarlak —
  dedesi,
  senin kocan,
  babası,
  senin oğlun
  ve komşuların gibi
  kömür ocaklarında çalışacak.
  hiçbir şeyi
  ümit etmemeyi
  öğrensin.
  bu maksatla
  uçuyor bombardıman birliklerimiz
  tasavvur edilmeyecek kadar çok ölüm taşıyıp
  iki gergin kanatla.
  ve motorlarına benzinle beraber
  belki bir parça keder dolarak
  (öldürenlerde tevehhüm edilen keder gibi bir şey),
  uçuyor av kuvvetleri himayesinde olarak
  bombardıman birliklerimiz
  birbiri ardından giden dalgalar halinde...
  harbediyoruz :
  öldürdüklerimizin sayısı
  — bizden ve onlardan
  aralarında meme çocukları da var —
  şimdilik
  beş altı milyon kadar.
  harbediyoruz :
  kundak bezinin çeşidiyle belli olmalı herkesin yeri.
  harbediyoruz :
  parlasın edebiyen diye sabah güneşlerinde
  hapisane demirleri...»

  hakikat çok taraflıdır.
  fakir bir şimal kilisesinde
  — şeytan'ın iğvasıyla da olsa —
  fakir bir papaz
  onu o kadar uzun anlatamaz.
  inzibat kuvvetleri aldı haberi
  — kadife ceketli orman bekçisinden —
  gelip indirdiler kürsüden muhterem pederi.
  ve asfalt yolun üzerinde
  arasında silâhlı iki adamın
  giderken muhterem peder
  şeytan baktı arkasından :
  çekik kaşlarında ümit
  ve sivri sakalında keder.

  12.9.1941

  not :

  alamanya yıkıldı.
  temerküz kampından kurtarıldı muhterem peder.
  ve yine şeytan'ın iğvasına uymasaydı eğer
  önemli alaman demokratlarından biri olurdu bugün
  anglo-sakson işgal bölgelerinden birinde.
  halbuki yine uydu şeytan'a.
  ve yine bir pazar günü ve aynı kilisede yine
  batılı müttefikleri meth ü sena edeyim derken
  41 yılında söylediklerinden bazı fasılları tekrarladı aynen
  bilhassa mal nizamına ait olanları.
  ve katolik bir amerikan subayının emriyle
  (tevkif edilmediyse de bu sefer)
  kovuldu kiliseden muhterem peder.
  yine arkasından baktı şeytan :
  çekik kaşlarında biraz daha çok ümit
  sivri sakalında biraz daha az keder...

  1946 şubat 17