• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.00)
Yazar lev troçki
faşizme karşı mücadele - lev troçki
troçki 1929-1933 yılları arasında istanbul büyükada'da sürgünde yalnız başına yaşarken, uzaktan uzağa, almanya'da nazizmin doğuşu üzerine bir dizi yazı yazdı. politik bir konjoktür üzerinde yapılan somut bir inceleme olan bu metinler tarihi maddeciliğin tarihinde eşsiz bir değer taşır. bu alanda lenin bile hiçbir zaman bu derinlikte ve karşmaşıklıkta bir eser vermedi. troçki'nin alman faşizmine ilişkin yazıları, gerçekte, bir yirminci yüzyıl kapitalist devletin ve nazi diktatörlüğünün kuruluşunun ilk gerçek marksist analizidir. troçki'nin alman işçi sınıfını ve onu tehdit eden ölüm tehlikesine karşı silahlandırmayı amaçlayan bu uyarısındaki enternasyonalist tutum hayatı boyunca değişmedi.
  1. ernest mandel şöyle diyor kitap hakkında: "troçki'nin dikkatli tahlilleri ve kulak asılmamış çağrılarının güncel bir önemi vardır. çünkü tekelci kapitalizm var olduğu sürece, aynı tehlike, çok daha korkunç bir biçimde ve daha gayri insani bir barbarlıkla bir kere daha ortaya çıkabilir. başlarken bu kitabın okurunun troçki'nin tahlillerindeki ustalıktan hayretten dona kalacağını söylemiştik. ama bu yazıların incelenmesi hayranlıktan çok öfke ve kızgınlık doğuracaktır. troçki'nin ihtarlarına kulak vermek ve tehlikeyi savuşturmak ne kadar kolay olabilirdi! çıkaracağımız ders bu olmalıdır: zamanında ve başarıyla mücadele etmek için düşmanı tanımak: alman felaketi takrarlanmak zorunda değildir ve tekrarlanmayacaktır."
    troçki'nin faşizm tahlili ve mücadele yöntemi olarak önerdiği "birleşik cephe" tezi günümüzde hala tartışılır ve referans alınır.