1. adam smith tarafından 1776 yılında ortaya atılmıştır. klasik iktisat akımının temel aldığı görüştür.

    görünmez el prensibine göre özel girişimci ve tüketici kendi faydalarını maksimize etme çabası içindedir. özel girişimci maksimum kar için, tüketici ise minimum fiyata maksimum fayda için çabalar. bu iki ekonomik birimin serbest piyasa ekonomisi ortamında karşı karşıya gelmesiyle her ekonomik birim ayrı ayrı fayda maksimizasyonu için çabalar ve ekonomik denge sağlanır. bu yüzden ekonomik dengeye ulaşmak için herhangi bir suni müdahaleye gerek yoktur. ekonominin üzerindeki görünmez el bu işlevi zaten yerine getirmektedir.
  2. insanların rasyonel olduklarını kabul eder.
    she