• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (0.00)
göstergebilim ilkeleri - roland barthes
barthes, belli bir birikim ile ele alınacak gösterge dizgelerinin bilimi niteliğini tanıyacak göstergebilimi kurmayı amaçlamıştır.
 1. roland barthes'ın 1964 tarihli dilbilim ve göstergebilim irdelemesi.

  '' birçok göstergebilimsel dizge (nesneler, davramlar, görüntüler) varlığı anlamlamada yer almayan bir anlatım tözü içerir. çoğu kez bunlar, toplumun belli bir anlam aktarma, anlamlama işleviyle donattığı kullanım nesneleridir : belli bir anlam aktarmaya da yaramakla birlikte, giysi üstümüzü örtmeyi, yemekler beslenmemizi sağlar. ''

  '' ne denli gelişmiş olursa olsun, yapısal dilbilim bugüne değin bir anlambilim oluşturmamış,
  bir başka deyişle, dilsel gösterilenin büründüğü biçimlerin sınıflandırmasını yapmamıştır. ''

  '' -öküz- kavramı, 'öküz' sesini zorunlu kılmaz. ''

  '' dizim, bir zincir biçiminde gerçekleşir (örneğin sözün akışı). ne var ki, daha önce de gördüğümüz gibi anlam ancak bir eklemlemeden doğabilir, bir başka deyişle gösteren yüzeyle gösterilen yığının eşanlı bölümlenişinin ürünü olabilir : insan dili bir bakıma gerçeği bölümleyen olgudur (örne­ğin renklerin kesintisiz tayfı sözcükler aracılığıyla bir dizi kesintili öğeye indirgenir) ''