1. diğer adı "cemo" olan, grup yorum'un 1989 çıkış tarihli albümü.