1. genellikle computation ve calculation kelimelerinin ikisi de türkçe'ye "hesaplama" olarak çevriliyor. computation, problemlerin iyi tanımlanmış kurallar bütünü olarak tanımlayabileceğimiz bir algoritma aracılığıyla çözülmesi işlemine deniyor. calculation sadece sayılarla ilgilenirken computation genel olarak bilginin işlenmesi ile ilgilenir. dolayısıyla theory of computation problemlerin nasıl etkili bir şekilde çözülebileceğini inceleyen matematik ve bilgisayar biliminin bir alt dalıdır. daha spesifik olarak bu bilim dalının sorduğu en önemli soru şudur: "bilgisayarların teorik sınırları nelerdir?" ülkemizdeki bilgisayar mühendisliği bölümlerinde genellikle formal languages and automata theory başlığı altında dersi verilmektedir. her bilim dalının olduğu gibi bu bilim dalının da kendine has bir jargonu vadır. yine çok çok kendine özgü bir dili olan linguistics dalıyla da yakından ilişkisi vardır. dolayısıyla kavramlarla ilk karşılaştığınızda "nereye düştüm lan ben?" duygusunu yaşamanız kaçınılmazdır.