1. bir oberyn martell olamamış insanların cinsel yönelimi.

    'when it comes to love, i dont take any side'
  2. toplumun çoğunluğunu oluşturan yönelim. heteroseksist bakış açışıyla diğer yönelimleri "anormal" ifade etmek, çoğunluğun sahip olduğu yönelimi varsayıp diğerlerini yok görmek ben merkezcilikten başka bir şey değildir.
  3. heteroseksüellik veya karşıcinsellik; cinsiyet kimliği terminolojisinde duygusal ve cinsel yönelimde karşı cinsi temel alma, karşı cinse ilgi duyma durumudur. karşı cinsiyete seksüel yönelimde bulunan bireyler karşıcinsel veya heteroseksüel olarak ifade edilir. karşıcinselliğin diğer cinsel yönelimler arasında üstünlüğünü ve hâkimiyetini savunma, cinsel etkileşimde heteroseksüelliği mutlak bir norm olarak sunma görüşü de heteroseksizm olarak ifade edilir.

    (bkz: homoseksüellik) ve (bkz: biseksüellik) ile birlikte cinsel yönelim çeşitliliğinin üç ana unsurundan birini oluşturmaktadır.