1. gazlar, yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideale yaklaşırlar. bu bir varsayımdır. gaz molekülleri arasında etkileşimin olmadığı kabul edilir. moleküller arası mesafeler ihmal edilir. bunun nedeni itme ve çekme kuvvetlerini, termodinamik denklemlerde sadece gerçek gazlarda dahil ederek temel termodinamik işlemlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. bir nevi basitleştirmedir.
    dreng