• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (8.00)
iman ve hayat - yusuf el-karadavi
bu araştırma ile kasdettiğimiz, ruh ve hayat üzerindeki etkilerini tebarüz ettirmeğe çalıştığımız iman nedir?
imanın mefhumunu ve ilişkilerini bilmeden bu soruya açık cevap verilemez. imanın mefhum ve manasına gelince: iman; insanın mümin olduğu kur lafla ilân etmesi, demek değildir. birçok münafıklar da dilleri ile iman ettik, demişlerdir, ama kalpleri aslâ iman etmemiştir: "insanlardan bir kısmı vardır ki, allah'a ve kıyamet gününe inandık, derler. halbuki onlar iman edenler değillerdir. cenabı allah'ı ve müminleri aldatırlar. bilmezler ki, ancak kendi nefislerini aldatırlar"
 1. kitabın müellifi prof. dr.yusuf el karadavi'dir. tercüme ise abdülvehhab öztürk tarafından yapılmış. kitap ali imran 139. ayet ile başlar:

  gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz.

  karadavi şöyle der, iman meselesi, ya ebedi saadet veya ebedi mutsuzluktur; ya ebedi cennet veya ebedi cehennemdir. bunun içindir ki aklı olan herkesin bunun üzerinde düşünmesi ve hakikatine ermesi lazımdır.
  cemiyet hayatı içinde din ve iman gerekliliği tarihi ve sosyolojik değerlendirmeler ile zaruret arz ettiği ortaya konulmuş konu dört başlık altında incelenmiş. kesinlikle tavsiye ettiğim bir kitap.