1. Tdk'da henüz geçmese de türkçesi arttırımcılık.

  Siyaset bilimci Charles E. Lindblom tarafından 1950'lerde geliştirilmiştir. (.) Çok da yaratıcı bir kavram olmamakla birlikte planlama faaliyetinin kullanıldığı alanlarda ve özellikle kamu politikalarının yapımında sürece ilişkin alternatif bir metod olarak rağbet görmüştür.

  Meselesi ise yüzeysel bir özet olarak;
  Hemen hemen her konuya ilişkin bir politika halihazırda vardır. Karşılaşılan soruna ilişkin yeni baştan yaratılacak bir politikaya ya da bu nedenle genel planı değiştirmeye gerek yoktur.

  Çünkü baştan planları alaşağı etmek; zaman, emek, para vb. Birçok kayıba yol açar. Yapılması gereken, politika/plan üzerinde küçük değişimler, düzenlemeler ile sorunu çözmeye yönelik politika oluşturmaktır. Gerçekten köklü bir değişim gerekmedikçe rasyonel bir çabayla gerçekleştirilebilecek uygunlaştırma hedefine yöneliktir. Arttırımcı deyimi bu yüzden kullanılır.

  İncrementalism'e yönelik en çok dile getirilen eleştiriler ise; Pek de haksız olmadığını düşündüğüm Muhafazakar olduğu ve günü kurtarma gayesini güttüğü yönündeki eleştirilerdir.
  ozee