1. kamu yönetimi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi'nin bölümlerinden biridir. kamu yönetimi bölümlerinde başta devlet idaresi olmak üzere anayasa hukuku, türk siyasal yaşamı, toplumbilim, iktisat gibi dersler de verilmektedir. bölümün başlıca amacı, kamuda ve özel sektörde çalışabilecek nitelikte üst ve orta düzey yöneticiler yetiştirmektir. öğrencilere, siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları ve hukuk bilimleri anabilim dallarının kapsadığı derslerin yer aldığı bir program uygulanmaktadır. programda yer alan dersler ve eğitim-öğretim yöntemleri, alanla ilgili temel bilgileri vermenin yanında, öğrencilere analitik bakış açısını ve sorgulayıcı bir anlayışı kazandırmaya çalışmaktadır.kamu yönetimi bölümü idari hakimler de yetiştirdiği için hukuk fakültesinden sonra en çok hukuk derslerinin verildiği bölümdür.

  kamu yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşlarının ve giderek artan oranda da özel sektör kuruluşlarının ve üçüncü sektör kuruluşlarının (dernekler, vakıflar, odalar, araştırma merkezleri, kooperatifler ve sendikalar gibi), genel yönetimi, personel (insan kaynakları) yönetimi, araştırma ve geliştirme, halkla ilişkiler gibi bölümlerinde görev almaktadırlar.

  kaymakamlık; idare mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinde idari hakimlik; bakanlıklarda uzmanlık, müfettişlik; kit'lerde, yatırımcı kuruluşlarda, belediyelerde orta ve üst kademe yöneticilik, uzmanlık ve müfettişlik; teftiş kurullarında müfettişlik, uzmanlık ve yöneticilik; danıştay ve sayıştay'da denetçi ve uzmanlık; devlet planlama teşkilatı ile rekabet kurulu gibi üst kuruluşlarda uzmanlık; dış işleri bakanlığında meslek memurluğu ve idari memurluk; hazine, dpt, maliye bakanlığı, dış ticaret müsteşarlığı, tüik gibi kuruluşlarda müfettişlik; tüm kamu ve özel bankalar ile özel sektör kuruluşlarında ve çok uluslu şirketlerde yöneticilik, müfettişlik ve uzmanlık gibi alanlarda iş imkanı varmış gibi görünse de bugünün türkiyesinde bu alanlarda çalışıyor olmak için kpps'den dişe dokunur bir puan almak gerekecektir. hali hazırda ülkemizde kamu yönetimi mezunu enflasyonunu da düşünecek olursak yönetim ve idari birimleri alanında ihtiyaç fazlası bir dünya mezun dolanmaktadır. gerçi şu anda herhangi bir üst düzey yönetim alanında herhangi bir kamu yönetimi mezununu da bulmak mümkün değildir; fakat uzman olarak tüm bankalarda kamu yöneticilerine rastlamak mümkündür.
 2. 1887 yılında abd başkanı wilson'ın "idarenin incelemesi" kitabından sonra kendisine alan/kürsü bulan disiplinlerarası bir disiplin.

  söz konusu olay öncesinde prusya'daki kameral bilimler (devlet bilimleri denilebilir) bu disiplinin temelini oluşturur ki wilson'da devlet yönetiminde bizden tecrübeli olan uygulamalar var bunlardan da faydalanmalıyız derken prusya ve fransa'yı kasteder.

  wilson, siyaset ile kamu yönetiminin birbirinden ayrılması gerektiğine, siyasetin karar alıcı rolde kamu yönetiminin ise uygulayıcı rolde olmasını vurgular. osmanlı'nın son dönemlerinde mülkiye ve harbiye'de kamu yönetimi ile kesişebilecek dersler verilse de tam anlamıyla bu alanın varolduğu söylenemez. ilk kamu yönetimi kürsüsü abd'li akademisyenlerin nezareti ile aü sbf'de kurulur. gene bir abd projesi kapsamında bir çok çevre ülkede benzeri olan türkiye ve ortadoğu amme idaresi enstitüsü (todaie) ankara'da kurulur.

  günümüzde kamu yönetimi alanı, kamu yönetimi mi, kamunun yönetimi mi sorunsalına sıkışmıştır. siyasetten karar alıcılardan bağımsız bir yönetim alanı oluşturulabilir mi, oluşturulabilirse bu alan ne kadar keskin sınırlara uyabilir? nitekim kamu yönetimi disiplinine ilişkin bir çok kuramcı bu konu da genel akıma eleştiri yapmış ve yapmaktadır.

  ayrıca, neoliberal süreçte işletme , kamu işletmeciliği düşünceleri ile ana akım değişime uğratılarak kamu yönetimi alanı, işletmecilik, örgüt kuramları, ekonomik ussallığa dayalı kamudan ziyade işletmeleri ilgilendiren bir alana dönüşmeye başlamıştır. neredeyse kürsüsü olan her üniversitede farklı anabilim dallarına bağlanmış ya da kendisi anabilim dalı olarak görülmüştür.
  ozee
 3. türkiye'de herhangi bir resmi kurumda müdürlerin, başkanların, kaymakamların, fizik, ikinci öğretim işletme, açık öğretim iktisat okuduğunu görebilirsiniz.
  zira bizim ülkemizde kamuyu eğitimini alan değil, adamı olan yönetir.