1. (bkz: evidince based medicine)
    hasta ile ilgili kararlarda, eldeki en iyi kanıtın, açık, özenli ve mantıklı bir biçimde hekimin deneyimi ve hastanın tercihleri ile birleştirilerek kullanılmasını sağlamaya yönelik sistematik bir yaklaşımdır.

    kanıta dayalı tıp bilimin ilerlemesi ve birikimiyle, hasta haklarına verilen önemin artmasıyla ve daha birçok sebepten tecrübeye dayalı tıp'ın (bkz: experienced based medicine) yerini almıştır. her hekimin doğru tarafta yer alabilmek için kararlarını kanıta dayalı tıpı göz önünde bulundurarak alması gerekmektedir.