1. istiare yapmak gerekirse hepimizin bir maskesi var. bu benzetmenin gücünü arttırmak için the mask filmini referans almayı uygun buldum.

  her birimiz sosyal varlıklar olmamız sebebiyle maskelere ihtiyaç duyar ve bu maskelerin yapımını hem kendi kurallarımıza hem de içinde yaşadığımız toplumun kurallarına göre bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde üstleniriz.

  toplum kurallarının şekillendirip oluşturduğu bir kişilik kağıt üzerinde her ne kadar uyumlu ve ideal kişilik olarak görünse de bence ortalamayı ele alarak oluşturulduğundan korkunç ve gerçekdışıdır.
  idealize edilip önümüze sunulan bu ortalama kişi kağıt üzerinde var olup, gerçekte hiçbir kimse ortalamadaki değerin birebir aynısı değildir.
  işte bu sebeple bektaşi’ye sorduklarında söylediği gibi dünyadaki en kolay şeyin başkalarına öğüt vermek, en zor şeyin ise kendini bilmek olduğuna hak vermekle birlikte toplumun bize dayattığı kurallar neticesinde oluşan maskeyi tahtadan ve cansız olarak nitelendirmeyi uygun gördüm.

  maskeyi yeşil ve canlı kılacak şey kişinin muhalefetidir. bu muhalefetin en zorlu ve cesurca biçimi ilk bakışta toplum kurallarını sorgulamak olsa da bana göre asıl sorguya çekilmesi gereken kuralları oluşturmada öyle ya da böyle bir şekilde pay sahibi olan o kişinin ta kendisidir.

  muhalefet dozundaki artış kişinin topluma adaptasyonunu zorlaştırır fakat dozun düşümü ise kişinin özgünlüğüne darbedir. muhalefetten uzak duran kişiler tek bir tahtadan maskenin ardına doluşur ve bu maskeyi kendilerine yetecek şekilde büyültüp kendi özgürlüklerinden kaçmak için siper ederler. derine inilirse asıl kaçınılan şey özgürlük değil de özgürlüğün beraberinde getirdiği sorumluluktur. bireyler sorumluluklarını tahta maskeye devreder ve kişiliklerinde yok ettiklerini ya da hiç var olmadığını sandıkları muhaliflik çarpıtılmış ve kötücül biçimlerde ortaya çıkar. tahta maskenin arkasında saklanmak bireyleri sorumsuz, özgürlükten yoksun ve kötücül manada cesur kılar.
  olumsuz anlamda şekillenen bu cesaretin olumlu anlamı ise akan suyun aksi yönünde hareket etmeyi düşünmek ve denemek yani muhalifliktir. maskelerimizi yeşillendirip, canlandırmak için tek yol muhalifliktir.

  çünkü, uçurtmalar rüzgara karşı durdukça yükselirler.