1. ilk modern iktisat düşünce okulu olarak kabul edilen klasik iktisatın geliştiricileri adam smith, david ricardo, jean-baptiste say ve john stuart mill dir.

  klasik iktisat okulu merkantilizmi eleştirir. bu nedenle (bkz: bulyonizm) ve serbest olmayan piyasaya karşı çıkar. klasik iktisat ya da klasik ekonomi teorisini birkaç maddede özetlemek gerekirse;
  -ekonomi tam istihdam durumunda denge halindedir. bu dengeden sapmalar geçici olgulardır ve ekonominin piyasada belirlendiği bir ekonomide istihdam başka bir dengede olamaz.
  -piyasada her aktör kendi çıkarını azamiye çıkaracak şekilde davranır bu sayede toplumun çıkarı azamiye çıkar.
  -ekonomide ücret ve fiyatlar esnektir. daha önce bahsedilen tam istihdam döneminde dengeyi sağlayan bu esnekliktir. emek fiyatı olan ücretler artınca emek talebi azalır. bu azalmayla emek ücretleri düşer. bu düşüşe bağlı olarak emek talebi artar. bu esneklik sayesinde işsizlik otomatik olarak azalır.
  - her arz kendi talebini yaratır. (bkz: say kanunu)
  üretim fazlası sadece kısa dönemde olur. uzun vadede üretim fazlası yaşanmaz. kısa dönemde arz fazlası olursa talep eksikliğine bağlı olarak fiyatlar düşer. fiyat düşüşü talebin artmasını sağlar ve denge konumuna ulaşılır.
  - piyasadaki dengesizlikler ve tam istihdam dengesindeki sapmalar kısa dönemlidir ve adam smith'in (bkz: görünmez el) teorisi sayesinde açıklanır.
  -ekonominin dengeye gelmesini sağlayan bu kanunlar sayesinde devletin ekonomiye karışmasına gerek yoktur.
  -para, reel faaliyetlerin aracısıdır. diğer mallar gibi paranın da talebini ve fiyatını arz belirler.
  -dış ticarette uluslararası uzmanlaşma ve iş birliği gelişirse bundan her ülkenin yararlanması söz konusu olur. (bkz: david ricardo) (bkz: karşılaştırmalı üstünlük teorisi)
 2. klasik iktisatçıları neo-klasik dogmalarla anlamak mümkün değildir. ricardo'yu smith'i doğrudan okursak; iktisat kürsülerinde okutulan müfredatın dandik karikatürlerden, yararsız klişelerden öteye gitmediğini görürüz. kalkıp gelseler bu zırvaları anlatan hocaları sopayla kovalarlar.
  mutlu