1. kapitalist toplumda bir miktar artı değeri burjuvaziyle paylaşmasına karşın; emeğine de yine burjuvazi tarafından el konan sınıf. devrimciler genelde küçük burjuvaziden çıksa da çok kıl oluyorum bunlara öyle böyle değil.