1. matematikte, markov zinciri (andrey markov'un adına atfen), markov özelliğine sahip bir stokastik süreçtir. markov özelliğine sahip olmak, mevcut durum verildiğinde, gelecek durumların geçmiş durumlardan bağımsız olması anlamına gelir. bir başka deyişle, mevcut durumun açıklaması, sürecin gelecekteki evrimini etkileyecebilecek tüm bilgiyi kapsar. gelecek durumlara belirli bir şekilde değil, olasılıksal bir süreçle ulaşılacaktır.

    (bkz: markov process analysis)
    akif