1. milliyetçilik meselesine dair karl marx'ın, ayrıca lenin öncesi ve sonrası marksist tutumun tartışıldığı bir makale. özel olarak marksist milliyetçilik tartışmalarıyla ilgilenenlerin okumasında ciddi fayda var. ezilen ulus milliyetçiliği, ulusların kaderini tayin hakkı gibi marksist-leninist terimlerin ortaya çıkış süreci de makalede işleniyor. sosyalist enternasyonal tartışmaları sırasında ünlü rosa luxemburg - lenin karşıtlığı da makalenin konusu.

    online olarak buradan da ulaşılabiliyor.