• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (9.00)
mantıku't tayr - feridüddin attar
" iranlı sufi şair ferîdüddîn-i attâr tarafından kaleme alınmış bir manzum eserdir. eserde gazali'nin xii. yüzyılda yazdığı risaletü't-tayr adlı eserden yararlanılmıştır. ali şîr nevaî, attar'ın eserine nazire olarak lisânü't-tayr eserini kaleme almıştır.

tasavvuf edebiyatının başlıca eserlerinden olan mantıku't-tayr'da kuşlar ile ilgili bir hikâye kullanılarak, çeşitli semboller aracılığıyla tasavvufun temellerini, önemli prensiplerini ve tasavvufî yaşam ile inancı anlatılmaktadır. 4724 beyitten oluşan mesnevi tarzında yazılmış bir eserdir."
 1. kitabın içerisinde kuşlar kendilerinin de bir padişahı olması gerektiği inancıyla simurg'u aramaya çıkarlar, yapıtta olay örgüsünden ziyade klasik şark anlatımı esasıyla kıssadan hisselerin olduğu bilgece öykü anlatımları çokça yer tutar, elbette sembolik bir eserdir, kuşlar yol boyunca tasavvufta yer alan bir takım makamlara ulaşıp olgunluğa erişirler.
 2. 'yolun sonu murada ermemektir. erin şöhreti adının kötüye çıkmasındadır.
  çünkü bu yolda muradına erdin mi hemen yüzlerce benlik ve varlık nişanesine sahip olursun.'

  'çok şarap içen bir sarhoş vardı. aklı başından gitmiş, perişan olmuş ve tamamen işi bitmişti. o kadar saf ve tortulu şarap içmişti ki sarhoşluktan elini ayağını kaybetmişti. ayık bir adam ona acıdı ve bir çuval getirip sarhoşu içine koydu. sarhoşu yerinden götürmek için sırtına attı. yolda giderken başka bir sarhoşa daha rastladı. o sarhoş mestliğinden dolayı her önüne gelene sataşıyor ve kötü bir şekilde halkı rahatsız ediyordu. çuvalda olan birinci sarhoş bu sarhoşu çok kötü bir vaziyette görünce dedi ki: 'ey ahmak! iki kadeh az içip benim gibi rahat ve tek gitseydin ya.' o diğerini görüyordu ama kendi sarhoşluğunu görmüyordu. bizlerin durumu da bundan farklı değildir. aşık olmadığın için halkın ayıbını görüyorsun. eğer birazcık olsun aşkın eserini görmüş olsaydın bütün ayıpları hüner olarak görürdün. '
 3. arapça kuş dili demektir. eserde bu atıfla türlü alegori oluşturulmuştur ve türünün en etkileyicilerindendir.
  t
 4. bir solukta ama sindire sindire biter, yetmez doyamazsınız bir daha okursunuz simurg yolunda yitip gidenleri gördükçe etkilenir, eseri başucu kitabı yaparsınız.