1. hukuki geçerlilik sebebidir. kişinin hali hazırda uğruyor olduğu bir saldırı karşısında kendisini ya da başkasını koruyacak hareketlerde bulunmasıdır. hukuki geçerlilik sebebi sayılabilmesi için önemli olan nokta saldırıyla savunma arasında orantılılık olmasıdır.
 2. kişinin kendine yada başkasına karşı devam eden ya da başlamak üzere olan saldırıyı def etmek amaçlı savunma yapmasıdır. savunma saldırıyı def etme amaçlı olmalıdır ve saldırı ıle savunma orantılı olmalıdır. saldırı sona erdiyse devam etmemelidir.
 3. kişiye, üçüncü kişiye, veya malvarlığına yönelik mevcut hukuka aykırı haksız saldırıyı defetmek için verilen orantılı karşılık.
  türk ceza kanunu mad. 25/1 de gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı ceza verilmez şeklinde açıklayarak tanımlamıştır.
  meşru müdafaadan (yasal savunma - meşru savunma) yararlanabilmek için bazı şartların varlığı gerekir şöyle ki:
  saldırı olacak, bu saldırı hakka yönelecek, saldırı haksız olacak, savunma zorunlu olacak ve savunma saldırı ile orantılı olacak.
  saldıranın küçük, akıl hastası, müptezel, meczup olması fark etmez onların saldırılarına karşı da meşru savunma mümkündür.
 4. hukuka uygunluk sebebidir.
  yalan
 5. meşru müdafa fiilinin hukuka uygun olması için orantılı olması lazımdır. örneğin meşru müdafa sınırının aşılması ile yaralama gibi suçlar mevcuttur.
 6. bir hukuka uygunluk nedeni. sana tekme atan adamın bağırsaklarından kazak örmediğin sürece müeyyidesi yok.
  (pardon. ilk mesajı okumadım)
  yok