1. türkiye'de 1960'ların sonlarına doğru ortaya çıkmış bir siyasi akımdır. kurucusu ve teorisyeni mihri belli'dir. kemalizmle maoizimin harmanlanmış bir hali olarak tanımlanır. milli demokratik devrimcilere göre devrim iki aşamada gerçekleşecektir. ilk aşamada askeri bir darbeyle yönetim ele geçirilecek ikinci aşamada ise şiddete dayanmayan proleter bir devrimle işçi sınıfı hakimiyeti kurulacaktır.
 2. türkiye'nin kapitalist bir ülke olmadığını savunan eski bir siyasi akım.

  prekapitalist (kapitalizmi önceleyen dönem) ülke ingiltere'ydi bir zamanlar. o da bin beş yüzlü, bin altı yüzlü yıllarda. gsmh'si yedi yüz doksan milyar dolar olan, dünyadaki on yedinci büyük ekonomiye sahip bir ülkenin kapitalist olup olmadığını tartışmaya açmak artık politikanın değil psikolojinin konusudur.

  birkaç ek bilgi; türkiye ekonomisinin bugünki geliri ingiliz ekonomisinin 1987'deki gelirine eşittir. ingiltere ekonomisi de mi kapitalist değildi, hem de 1987'de? her iki ekonomi de bu geliri buğday,başak satarak elde etmedi üstelik. bildiğiniz sanayi mallarının ihracı söz konusu.

  türkiye ekonomisinin dağılımı : %65 hizmet, %24 sanayi, %10 tarım. küsuratlarını yazmadım. oranlar açık. klasik mantıkla sanayi zaten kapitalist üretim için cepte. gelelim hizmete. hizmet sektörü turizmden, sigortacılıktan, banka sektörüne kadar geniş kapsamlı bir yapıya sahip. peki siz hiç ağasının bankasında marabalık yapan birini gördünüz mü? hizmet sektöründe de baştan sona kapitalist ilişkiler hakimdir.

  tarıma gelmeden önce, kapitalist ilişki ile neyi kast ediyoruz? sermayenin emek gücünü satın almasını. emeğin artı değer üretimini. bu anlamda tarımda da işleyiş bir fabrikanın işleyişinden farksızdır.
  pavk