1. hegel' in metaforu.

    "minerva' nın baykuşu ancak akşam karanlığı bastırınca kanatlarını açar."
  2. minerva, roma mitlerinde bulunan bir tanrıçadır. yunan mitlerinde karşılığı athena'dır. ikisininde sembolleri arasında baykuş bulunur.
    hegel burada olayların önce olduğunu, olaylara bağlı oluşan düşüncelerin ise sonradan elde edildiğini vurgular.
    hiciv