1. 30 ekim 1918 yılında limni adası'nın mondros limanı'nda agememnon zırhlısı'nda osmanlı devleti ile itilaf devletleri arasında imzalanmıştır. osmanlı adına bahriye nazırı rauf bey imzalamıştır. ingiltere adına amiral calthorpe imzalamıştır.