1. 2. nesil lepton sayılırlar elektron gibi 1/2 spinli aile mensubudurlar fakat elektrondan biraz daha ağırdırlar, negatif elektrik yükü taşırlar.