1. türkiye komünist partisi ilk merkez komitesi başkanı.