1. tepeden indirilmis demokrasileri darbelerle, diktatörlerle,yarım akıllı bakanlarıyla ,birinin ağzına bakan mahkemeleriyle,susturulan medyasıyla,ambulans dan önce gelen yasaklarıyla,kendisi gibi olmayının içeri atılmasıyla,içinde yaşayan halkına 3 kuruş değerin verilmemesiyle,eli yüzü düzgün ülkeler tarafından ciddiye alınmayan ülkelerin genel adı.

    allahtan türkiye cumhuriyetinde yaşıyoruz'da böyle sorunlarla karşı karşıya kalmıyoruz.