• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (9.00)
okumak, yazmak ve yașamak üzerine - arthur schopenhauer
akıllı insan her şeyden evvel ıstıraptan ve tacizden azâde olmak için çabalayacak, sessizliği ve boş vakti, dolayısıyla mümkün olan en az sayıda beklenmedik ve tehlikeli karşılaşma ile birlikte sakin, mütevazı bir hayatı arayacaktır; ve böylelikle sözüm ona hemcinsleriyle çok az bir ortak tecrübeyi paylaştıktan sonra, münzeviyane bir hayatı tercih edecektir, hatta eğer büyük bir ruha sahipse büsbütün yalnızlığı seçecektir.

hayatta nasılsa edebiyatta da öyle: her nereye dönseniz derhal kendinizi düzelmez, yola gelmez bir insan güruhuyla karşı karşıya buluyorsunuz, her tarafı her bir köşeyi doldurmuşlar, tıpkı yaz sinekleri gibi sürü halinde her yere doluşup her şeyi kirletiyorlar. bir yığın berbat kitap, gıdasını buğday başaklarından alan ve sonunda onu boğup kurutan edebiyatın istilacı yabani otları da öyle. insanların zamanını, parasını, dikkatini -ki bunların meşru hak sahibi iyi kitaplar ve onların soylu hedefleridir- gasp etmektedirler.

dolayısıyla okumak söz konusu olduğunda nerede duracağını bilmek çok önemli bir şeydir. geri durulacak yeri kestirmedeki maharetin esası, zaman zaman neredeyse salgın halinde yaygın olarak okunan herhangi bir kitabı, sırf bu yüzden okumaktan ısrarla uzak durmaktır denebilir, sözgelimi sebepsiz gürültü şamata koparan, hatta yayın hayatına çıktıklarının ilk ve son yılında birkaç baskıya ulaşabilen, sonra da unutulup giden siyasi veya dini risaleler, romanlar, şiirler ve benzeri böyledir.
schopenhauer
  1. edebiyatçıların ve yazarların kati suretle eleştirildiği, sadece okuruna değerli bilgi verebilecek kimselerin yazmasının öğütlendiği bir kitap. yazmak ve okumak; geçmiş ve gelecek, birey ve toplum, deneyim ve merak arasına bağ kuran yegane fırsatlardır diye düşündürur. ayni zamanda az kitap okumanın çok kitap okumaktan daha faydalı olabileceğini de söyler.