1. wilhelm reich'in bulduğunu iddia ettiği, "yaşam enerjisi" olarak tanımladığı enerji. bu enerjiden faydalanabilmek için kişi telefon kulübesi büyüklüğünde bir odaya alınır. orgon enerji akümülatöründen -şehrin çeşitli yerlerine konulan akümülatörler- gelen enerjiyle kişiye yaşam gücü pompalanabilirmiş. ne yazık ki mucidinin yazdıklarından dolayı aleyhinde açılan davaları bitmek bilmemiştir ve cezaevinde, davası sürerken ölmüştür.

    "dinle küçük adam" adlı manifestosunda halka ve araştırmalarının engellemesine yol açan herkese öfkesini bildirmiştir.

    (bkz: wilhelm reich)

    (bkz: dinle küçük adam)