1. bellatrix, betelgeuse, rigel, alnitak, alnilam, mintaka ve saiph isimli çoklu yıldızlardan meydana gelmiş takım yıldızdır. avcı olarak da isimlendirilir. yıldızların dünya'ya en yakın olanı 250, en uzak olanı ise 1300 ışık yılı uzaklıktadır.

  bellatrix, 250 ışık yılı uzaklıktadır,
  betelgeuse, 490 ışık yılı uzaklıktadır,
  rigel, 850 ışık yılı uzaklıktadır,
  alnitak, 1100 ışık yılı uzaklıktadır,
  alnilam, 1300 ışık yılı uzaklıktadır,
  mintaka, 1100 ışık yılı uzaklıktadır,
  saiph, 650 ışık yılı uzaklıktadır.

  nebula sahibi bir takım yıldızdır. özellikle alnitak, alnilam ve mintaka isimli yıldızların olduğu bölgede yoğun nebula görülür ve nebula hilal biçimindedir. yıldızlar, kütle çekim etkilerini kaybetmeye başladıklarından gazlarını uzaya bırakmaktadırlar. orion, sönmeye aday yıldızların oluşturduğu bir takım yıldızdır.

  güneyinde sirius ile komşudur.

  ek bilgi : birbirlerinden çok uzakta olsalar bile "takımyıldız" denmesinin sebebi, yıldızların iki boyutlu düzlemde yan yana görülmeleridir.